Overslaan en naar de inhoud gaan

Passagiersrechten

Passagiersrechten in het vervoer per autobus en touringcar, volgens de verordening (eu) n° 181/2011 van het europees parlement en de raad.

 

Onderwerpen :

1. Recht op vervoer & uitzonderingen en bijzondere voorwaarden
2. Gebruik van een autobus en touringcar door personen met beperkte mobiliteit
3. Adequate bescherming in geval van annulering of grote vertraging van een autobus en touringcar
4. Adequate bescherming in geval van een ongeval bij het gebruik van een autobus en touringcar
5. Indiening van klachten

 

1. Recht op vervoer & uitzonderingen en bijzondere voorwaarden

1.1. Een persoon die in het bezit is van een geldig vervoerbewijs voor de dienst. (AV, artikel 3)

1.2. Iedere persoon zou de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te kunnen maken van onze vervoersdiensten per autobus en touringcar, ongeacht de leeftijd, de nationaliteit of als het gaat om een persoon met beperkte mobiliteit. Iedere persoon heeft dezelfde rechten als alle andere burgers op vrij verkeer, keuzevrijheid en non-discriminatie.
De vervoerder mag een persoon met beperkte mobiliteit weigeren te laten instappen, indien het instappen, het uitstappen of het vervoer in de autobus of touringcar niet op een veilige of praktisch haalbare manier uitgevoerd kan worden.

1.3. Bij de aankoop van een geldig vervoerbewijs voor de flibco.com dienst, zal de klant dit vervoerbewijs langs elektronische weg ontvangen. Op de dag van vertrek, kan het onder deze vorm aan de chauffeur worden uitgereikt.

 

2. Gebruik van een autobus en touringcar door personen met beperkte mobiliteit

2.1. De personen met beperkte mobiliteit zouden de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te kunnen maken van onze vervoersdiensten per autobus en touringcar. Deze personen hebben dezelfde rechten als alle andere passagiers.

2.2. Onze diensten bieden de mogelijkheid om deze personen te assisteren, om van de autobus en touringcar in- of uit te stappen. Een aanvraag, uiterlijk 36 uur vóór het voorziene vertrek is gewenst. De autobussen of touringcars beschikken geen hellingbanen om een rolstoel te heven. Indien deze vouwbaar is, kan het in de bagageruimte gelegd worden. Indien die persoon niet kan lopen of bewegen, is een begeleider gewenst. De begeleider heeft het recht om gratis te reizen, indien een schriftelijke aanvraag uiterlijk 36 uur vóór het voorziene vertrek is uitgevoerd.

2.3. De vervoerder mag een persoon met beperkte mobiliteit weigeren te laten instappen, indien het instappen, het uitstappen of het vervoer in de autobus of touringcar niet op een veilige of praktisch haalbare manier uitgevoerd kan worden.

 

3. Adequate bescherming in geval van annulering of grote vertraging van een autobus en touringcar

3.1. Indien een autobus of touringcar een grote vertraging oploopt of het genoodzaakt is deze te annuleren, zet de vervoerder zich in om de passagiers langs elektronische weg over de situatie te informeren, en dit, op basis van de door de passagiers gecommuniceerde informatie bij de inschrijving op de website van de vervoerder. Deze communicatie vindt zo spoedig mogelijk plaats, en uiterlijk dertig minuten na de voorziene vertrektijd.

3.2. Indien de vervoerder redelijkerwijs verwacht dat een geregelde vervoersdienst zal worden geannuleerd of het vertrek meer dan 120 minuten vertraging zal oplopen, wordt de passagier onmiddellijk de keuze geboden tussen:

a) voortzetting van de reis of vervoer langs een andere route naar de eindbestemming, zonder bijkomende kosten en onder voorwaarden die te vergelijken zijn met die in de vervoersovereenkomst, bij de eerste gelegenheid;

b) terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs en, indien relevant, een gratis terugreis per autobus of touringcar naar het eerste vertrekpunt volgens de vervoersovereenkomst, bij de eerste gelegenheid.

 

4. Adequate bescherming in geval van een ongeval bij het gebruik van een autobus en touringcar

In geval van een ongeval van een autobus of van een touringcar, treedt de verordening (EU) N° 181/2011 van het Europees Parlement en de raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers, Hoofdstuk 2, Artikel 7 van kracht.

 

5. Indiening van klachten

5.1. De klacht van de passagier wordt enkel schriftelijk geaccepteerd (langs elektronische weg of per brief). Deze moet naar onze klantenservice worden verzonden.

5.2. De klacht moet uiterlijk drie maanden na de gebeurtenis plaats vinden. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal de vervoerder met een korte uitleg antwoord geven op de aanvraag, maar is deze niet verplicht een compensatie te maken, in welke vorm dan ook.
De vervoerder zet zich ervoor in om binnen drie maanden te reageren.

 

Belgique/België/Belgium

generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (responsible for international services)

Vooruitgangstraat/ Rue du progrès 56
1210 Brussel/ Bruxelles

[email protected]
mobilit.belgium.be

Direction du transport de personnes du Service Public de Wallonie (responsible for bus transport in Wallonie)

Boulevard du Nord, n°8,
5000 Namur
Tel.: +32 8177.31.62
Fax: +32 8177.39.66

Vlaamse Ombudsdienst (for bus transport in Flanders)

Leuvenseweg 86
1000 Brussels
Tel.: +32 2 552 41 24

www.vlaamseombudsdienst.be

 


Κύπρος/Cyprus

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

Tel.: +357-22800288
Fax: +357-22776266
[email protected]
www.mcw.gov.cy

 

Deutschland/Germany

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) (The Federal Railway Authority)

Heinemannstraße 653175 Bonn, Germany
Tel.: +49228/30795-400
Fax: +49228/30795-499
[email protected]
www.eba.bund.de

 


France

Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) – Sous-direction des services et des réseaux - Bureau des transports, du tourisme et du secteur automobile (Ministry of Economy and Finance)

59, boulevard Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél.: +33 1 40 04 04 04


Lëtzebuerg/Luxembourg

Communauté des transports/Verkéiersverbond
Droits des passagers

B.P. 640
L-2016 Luxembourg
[email protected]
www.mobiliteit.lu

 

Magyarország/Hungary

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály (Ministry of National Development - Department for Market Surveillance and Passenger Rights)

H-1066 Budapest
Teréz krt 38.
Postal address: H-1440 Budapest, P.O. Box 1.
Tel.: +36-1-3731405
[email protected]

 

Portugal

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (Authority for Mobility and Transport)

Palácio Coimbra,
Rua de Santa Apolónia, n.º 53,
1100-468 Lisboa
Tel.: +351 211 025 800
[email protected]
www.amt-autoridade.pt