Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische informatie

Hoofdkantoor:
 

FlibTravel International SA
flibco.com
4, Rue Belair
L-4514 Differdange
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Tel: +352 50 55 62 63 10
Algemeen Directeur: Stueber Tobias
Btw-nummer: LU26140310
RC Luxemburg: B177392

flibco.com België:
SL België SA
Parc Artisanal, 25
B-4671 Barchon

Algemeen Directeur: Sales Jos
N°TVA: BE0831.920.104
N° Registre du Commerce Belgique: 0831.920.104

 

Inhoud van het online aanbod

flibco.com geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens flibco.com, die refereren naar schade van materialistische of idealistische aard, veroorzaakt door het wel of niet gebruiken van de gepresenteerde informatie en/of door het gebruik van incorrecte en onvolledige informatie is principieel onmogelijk, ervan uitgaande dat er geen sprake is van opzettelijke of grof nalatige verzuiming aan de zijde van flibco.com

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en vrijblijvend. flibco.com behoudt zich het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod aan te passen, voltooien of verwijderen zonder aparte aankondiging, of zelfs de publicatie incidenteel of definitief stop te zetten.

flibco.com is niet verantwoordelijk voor de doorlopende toegankelijkheid van de website.

 

Databeveiliging

Alle gegevens die u op flibco.com invoert zijn strikt vertrouwelijk en dienen alleen voor intern gebruik. Ze worden niet doorgestuurd naar derde personen.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te passen of verbeteren (artikel 34 van de wet "Informatiques et liberté"). Als u dit recht wenst toe te passen, stuur dan een email naar info(at)flibco.com.

Online betalingen met creditcard worden gedaan via een beveiligde verbinding (128-bits codering) met het « centre de transferts électroniques » CETREL, het centrum voor elektronische transacties . We zullen uw creditcardgegevens niet raadplegen of opslaan.

Bij ieder bezoek gebruikt flibco.com cookies om de taalkeuze en menunavigatie te bewaren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Gebruikers die de cookies niet accepteren, kunnen flibco.com zonder probleem gebruiken.

the applicable data protection legislation

 

Verwijzingen en links

Als er, direct of indirect, wordt gerefereerd naar objecten ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van flibco.com vallen, is flibco.com alleen aansprakelijk als het zich bewust is van de inhoud van deze objecten en de technische mogelijkheid heeft om, in het geval van illegale inhoud, het gebruik te voorkomen. Voor inhoud en schade, die daarbuiten valt en die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van dat type gepresenteerde informatie, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar gerefereerd wordt aansprakelijk. Niet degene die, door het gebruik van links naar de betreffende pagina, er alleen naar refereert. Deze restrictie geldt eveneens voor buitenlandse inzendingen in gastenboeken, panels en mailinglijsten die door de auteur geleverd zijn.

 

Auteursrechten

De auteursrechten voor gepubliceerde objecten gemaakt door flibco.com zelf, blijven exclusief voor flibco.com. Duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van flibco.com.

 

Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet beschouwd worden als onderdeel van het internetaanbod waar vanaf deze pagina naar gerefereerd wordt. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal, corresponderen met de geldige wettelijke situatie, blijven de overgebleven onderdelen van dit document erdoor onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

 

Algemene handelsvoorwaarden

De geüpdatete versie van onze Algemene Voorwaarden is te vinden hier.