Utasbiztosítás!

Különleges feltételek
Assurance voyages
FlibTravel International S.A.

Amennyiben valami nincs meghatározva a Speciális feltételekben, az Általános feltételek és Megoldások 2013.03.W alapján kell eljárni.
1. Buszjegy lemondási biztosítás
1.1. Biztosítás célja és összege

A Biztosító Társaság a biztosított felek számára az alábbi térítéseket garantálja:

lemondási díj, mely szerződés szerint akkor esedékes, amikor a buszos utazást lemondják. A lemondást legalább 48 órával a busz indulása előtt kell bejelenteni.

A fent meghatározott visszatérítés összege nem haladhatja meg a buszjegy(ek) árát.

Betegség, illetve baleset esetén a fenti visszatérítések csak akkor érvényesek, ha a megbetegedés vagy baleset a buszjegy lefoglalásának időpontja után történt.

1.2. Belépés és fedezet hossza

A biztosítási védelem a kötvény jegyzésének dátumától érvényes, és automatikusan megszűnik amikor a buszjegy törlésre kerül, legkésőbb a biztosított buszjárat indulásának napjában és idejében.

A biztosítást legkésőbb a vonatkozó buszjegy lefoglalásakor kell igényelni.

1.3. A biztosítás által fedezett esetek

1.3.1 A biztosított halála, vagy 48 órát meghaladó kórházi kezelést igénylő sérülése esetén egy családtag, utastárs, valaki aki ugyanazon a címen lakik mint a kedvezményezett, akiért ő jogilag felelős.

1.3.2. A Biztosított betegsége esetén a Biztosított házastársa, a Biztosítottat a buszon kísérő személy, illetve a kedvezményezettel egy címen lakó személy, akiért a kedvezményezett jogilag felelős és akiről olyan orvosi igazolással bír, miszerint a személy a Biztosítottal való további utazásra nem képes.

1.3.3. A Biztosított közvetlen családtagjának orvosilag igazolt megbetegedése esetén, amennyiben a beteg állapota a Biztosított jelenlétét kívánja.

1.3.4. Halál vagy olyan baleset esetén, mely több mint 48 órás kórházi tartózkodást igényel, a szakmai helyettesítő vagy a kedvezményezett kiskorú vagy hátrányos helyzetű gyermekére felügyelő személy, feltéve ha az ilyen személy nevét feltüntették a buszút foglalásakor.

1.3.5. A biztosított veszélyeztetett terhessége esetén a biztosított törvényes vagy de facto házastársa, szülője vagy elsőrendű rokona köteles a biztosítottal utazni a buszutazás során.

1.3.6. A Biztosított vagy utastársának terhessége, amennyiben az repülőn való utazás a terhesség utolsó három hónapjára lett tervezve és a terhesség ténye még nem volt ismert a busz út foglalásánál.

1.3.7. Súlyos probléma esetén (melyhez a Biztosított személyes jelenléte szükséges az indulás napján), amely még nem történt meg a buszút lefoglalásakor és amelynek oka tűzeset, víz okozta kár vagy viharkár az utóbbi fél tulajdonában.

1.3.8. Abban az esetben, ha a Biztosítottat humantárius küldetésre vagy katonai bevetésre hívják, akkor ha az (a Biztosított) nem tudott erről a buszjegy lefoglalásakor.

1.3.9. Amennyiben a Biztosítottat felszólítják

 • bírósági tanúként vagy bíróság előtti megjelenés érdekében,
 • egy gyermek örökbefogadásával kapcsolatos okokból
 • szervátültetéssel kapcsolatos okokból.

1.3.10. A személyi okmányok vagy vízum lopása, a célország hatóságai által elutasított vízumkiadás esetén, feltéve ha az elutasításról a Biztosítottat 48 órán belül értesítették.

1.3.11. Amennyiben a Biztosítottnak új munkahelyen kell megjelennie.

1.3.12. Abban az esetben ha a Biztosított vagy vele együtt élő, jelen szerződéssel biztosított családtagja értesül a Biztosított munkaviszonyának megszűnéséről (kivéve súlyos mulasztás miatti megszüntetésnél), aki ugyanazon busz utazási dokumentumon / jóváhagyáson szerepel, azzal a kikötéssel, hogy a szituáció (ti. munkaviszony megszűnése) még nem állt fenn a kötvény kiállításakor.

1.4. Kötelezettségek követelések esetén

1. Azonnal értesítsd a foglalás lemondásáért felelős személyzetet abban az esetben, ha valami miatt nem tudsz részt venni az úton.

2. A lemondás bejelentése után 5 napon belül értesítse a Biztosítótársaságot. A Biztosítottnak ki kell töltenie a "Lemondási Nyilatkozat" című formanyomtatványt és orvosi igazolással, haladéktalanul elküldeni azt a Biztosítótársaságnak, az igazoló okmánnyal együtt.

3. Minden hasznos információt azonnal, de 30 napon belül mindenképpen küldjön el a biztosító társaságnak. Válaszoljon bármely feltett, a körülményeket és a kárigény mértékét megállapító kérdésre.

4. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megelőzze és minimalizlja a lehetséges következményeket.

5. Ha a Biztosítótársaság szükségesnek ítéli, a Biztosított Fél amely a törlést végezte, köteles orvosi vizsgálaton részt venni a Biztosító által kijelölt orvosnál.

1.4. Kompenzáció

A törlés költségeire vonatkozó visszatérítés a kiválasztott biztosítás és a buszjegy árán alapul.

2. Poggyászbiztosítás és egyéb fedezetek
2.1 Tárgyi hatály

2.1.1. E biztosítás célja, hogy biztosítsa a Biztosított Felet a biztosítási összeg erejéig a csomagokat ért kár, lopás vagy elvesztés, továbbá minden olyan kár esetén, mely a biztosított buszos utazás során előre nem látható okokból következik be.

A Biztosítás akkor lép életbe, amikor a Biztosított felszáll a kötvénybirtokos által biztosított járműre, vagy átadja csomagját kötvénybirtokosnak, és akkor szűnik meg, amikor a Biztosított eléri a célállomást, de legkésőbb amikor egyértelmű módon elhagyja kötvénybirtokos járművét vagy véglegesen átveszi csomagját.

A csomag biztosítva van, beleértve a benne lévő tárgyakat és a táborozó felszerelést amit a Biztosított személyes használatra visz a személyenkénti meghatározott mennyiség erejéig, ami Különleges Szerződési Feltételekben található.

2.1.2. Bőröndök rábízása másokra:

 • A kötvénybirtokosra bízott csomag eltűnése, teljes, vagy részlees sérülése esetén.
 • az út során fellépő rongálás, lopás és veszteségek esetén a megvásárolt alap biztosított vagyon 25%-os kárakor extrák nélkül (kérjük, csatold az eredeti vásárlási számlát a bőrönd biztosítás igényléséhez).

A biztosítás csak akkor terjed ki az útipoggyászban lévő fényképészeti eszközökre, fényképezőgépekre és hordozható számítógépekre, illetve ezek tartozékaira, ha azok csukott és lezárt bőröndben voltak.

2.1.3. A Biztosított felügyelete alatt lévő csomag valamilyen okból eredő elvesztése, teljes vagy részleges sérülése

 • bűntettek (például lopás),
 • balesetek, amelyekben a biztosított személy súlyos sérülést szenved, vagy közlekedési baleset (például közúti baleset),
 • elemi csapások által okozott tüzek vagy események (pl.: áradások)
2.2. Biztosítás korlátozásai

2.2.1. A biztosítási összeg értéke a kötvénybirtokos által kiválasztott utazási mód értékére kerül beállításra.

2.3. Kompenzációs lehetőségek

Az általános feltélek kivételei alkazandók.

Szintén nem tartozhat a biztosítás hatálya alá:

2.3.1. Az arányosság elvének figyelmen kívül hagyásával jár a kártérítés.

A Vállalat fenntartja a jogot az összes vagy néhány sérült vagy elveszett tárgy megjavíttatására vagy pótlására. Csere vagy javítás nem végezhető a vállalat költségére előzetes megállapodás nélkül.

Ha az elveszett vagy ellopott tárgyak előkerülnek miután a Cég kifizette a kártérítést, a Biztosított köteles vagy átadni a kérdéses tárgyat a cégnek a kártérítés fejében, vagy pedig magához venni a tárgyat és visszafizetni a kártérítés összegét. A Cég csak olyan mértékben köteles adót fizetni, ameddig az nem a Biztosított felelősség.

2.3.2. A sport kellékeket, mint például a sí, szörf, vagy kemping felszereléseket tartalmazza a biztosítás.

Ha a szerződésben foglalt elemek párokból, vagy több elemből állnak, mint például kézelőgombok, fülbevalók, sílécek, stb. és a teljes értékükre biztosítás van kötve, az egyes elemek értékét az összes elemhez képest arányosan állapítjuk meg.

Veszteség, lopás vagy kár esetén a Társaság a követelés kiegyenlítésére annak értékét veszi alapul és nem számítja be az értékcsökkenést, ami abból adódhat, hogy a pár vagy csoport már nem teljes.

2.4. Kivételek

Az Általános Szerződési Feltételek kitételei alkalmazandóak.

Továbbá az alábbiak sincsenek fedezve a biztosítás által

2.4.1. amortizáció, lassú vagy természetes elhasználódás által okozott kár, légköri hatások által okozott kár, a termék jellege, nedvesség által okozott elhasználódás és kár, a biztosított tárgy saját hibája vagy bármilyen tisztításból, javításból vagy felújítási folyamatból eredő meghibásodása;

2.4.2. karórákat, órákat és más eszközöket ért kár, melyek abból fakadnak, hogy a Biztosított erővel próbálta felhúzni azokat.

2.4.3. bármilyen külső sérülés, karcolódás, ütődés, amely nem egyértelműen balesetből származik;

2.4.4. készpénz, bankjegyek, részvények, utazási jegyek, bélyeggyűjtemények, továbbá bármilyen értékpapír, kézzel írt dokumentum vagy áru;

2.4.5. ha az ékszer a felügyelt poggyászban volt;

2.4.6. törékeny tárgyak, mint órák, porcelán, üveg, hangszerek törése, hacsak nem a használt szállítási mód során bekövetkezett tűz, lopás vagy baleset eredménye;

2.4.7. szemüveg, kontaktlencse, gyógyászati eszközök vagy protézisek törése vagy elvesztése általában;

2.4.8. ottfelejtett, elhagyott, nem váratlan esemény során elvesztett tárgyak;

2.4.9. finom gyöngyök és drágakövek melyek kieshetnek a foglalatukból nem-véletlen körülmények közt.

2.4.10. a Biztosítottak által felügyelet nélkül, nyilvános helyen hagyott tárgyak;

2.4.11. olyan lopás következményei, mely lezáratlan járműnél következett be, amikor is a tárgyakat nem őrizte a Biztosított, vagy nem volt a kötvénybirtokosra bízva.

3. Elmulasztott repülőjegy biztosítás
3.1. fedezett összegek és célok

Jelen biztosítás célja, hogy a Biztosítottak számára, a repülőgép váratlan körülmények miatti lekésése esetére fedezetet nyújtson.

 • ami a lefoglalt busz út során történt, és a repülőtéri terminálhoz a légitársaság által (amelynek járatára a biztosított lefolgalta és kifiziette a jegyet) megszabott bejelentkezési időszakon kívüli megérkezést vonta maga után;
 • a busz indulása előtt bekövetkezett a biztosított által foglalva és fizetve a regisztrációs idő után érkezve az indulási repülőtérre azon légitársaság által megoldva, amelynél a biztosított a foglalást intézte és fizette a repjegyet

A Társaság szavatolja a biztosított felek felé nyújtott térítést:

 • a repülőjegy árának vagy a későbbi járatra való csere költségeinek az elmulasztott járat vonatkozásában (maximum 250 euróig, biztosított személyenként).

Ha a Biztosított eléri a repülőjáratot, azonban a check-in pultnál késve jelenik meg (a Biztosított a megállapított regisztrációs idő után érkezik a pulthoz) és ezért a légitársaság késedelmi díjat számítana fel, a Társaság (biztosított személyenként legfeljebb 250.00 € értékhatárig) megtéríti a késedelmi díjat.

3.2. Biztosítás hatályba lépése

A biztosítást legkésőbb a vonatkozó buszjegy lefoglalásakor kell igényelni.

3.3 A biztosítás által fedezett esetek

3.3.1. A garancia csak buszos utazásra vonatkozik, ha azt a biztosított foglalta, ekkor az ő érkezése a repülőtér termináljára a bejelentkezés zárása előtt 40 perccel biztosított.

3.3.2. Váratlan események melyek a busz út alatt a Biztosított által fenn vannak tartva

Minden egyéb körülményt kizárva, az alábbiak tekintendők kiszámíthatatlan körülménynek:

 • közlekedési dugó a busz indulási állomása és érkezési terminálja között;
 • útlezárások, útvonalelterelések, melyek az indulás időpontjában még nem voltak ismertek, és melyek megakadályozzák, hogy a szállító a szokásos útvonalat kövesse;
 • az utazás során történő meghibásodások vagy kellemetlenségek;
 • forgalmi balesetek biztosított utakon közlekedő buszokkal;
 • az utazás során végrehajtott hatósági járműellenőrzések által okozott késések;
 • időjárás (hó, jég, záporok, zivatarok, viharok, hóviharok).

3.3.3. A biztosított által lefoglalt buszutazás előtti véletlen körülmények

Más körülmények kivételével a biztosítás a további váratlan helyzetekben érvényes:

 • a busz út szállító általi lemondása a busz indulása előtt
 • a busz nem érkezik meg a kijelölt megállóba;
 • késve érkezett meg a busz a célállomásra.